Sekcja
Lokalizacja
Klucze

2015-09-04 ZUT w RSS

  Wszyskich: 316
1
Dziekan Wydziału Nauk o Żywności i Rybactwa Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie ogłasza konkurs na stanowisko asystenta w Katedrze Toksykologii

2015-09-03 13:48 - Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

2
zaliczenia poprawkowe u dra inż . K. Siedleckiego

2015-09-03 08:13 - WIZUT - Ogłoszenia dla studentów

3
Poprawkowe zaliczenie wykładów z rachunkowości finansowej przedsiębiorstw dla II roku Ekonomii

2015-09-02 15:46 - Wydział Ekonomiczny ZUT w Szczecinie - Kanał RSS dla Studentów

4
Poprawkowe zaliczenie wykładów z rachunkowości finansowej przedsiębiorstw dla II roku Ekonomii

2015-09-02 15:46 - Wydział Ekonomiczny ZUT w Szczecinie - Kanał RSS

5
zaliczenia u mgr inż S. Wernikowskiego

2015-09-02 11:18 - WIZUT - Ogłoszenia dla studentów

6
Listy osób zakwalifikowanych do przyjęcia na kierunek elektrotechnika na studiach niestacjonarnych I i II stopnia [aktualizacja]

2015-09-02 10:46 - WE ZUT : Wydział Elektryczny Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie

7
Zaliczenia i egzaminy z Chemii fizycznej

2015-09-02 08:30 - Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej ZUT w Szczecinie - Kanał RSS

8
Lista kandydatów zakwalifikowanych na studia niestacjonarne I stopnia

2015-09-01 14:19 - Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej ZUT w Szczecinie - Kanał RSS

9
Lista kandydatów zakwalifikowanych na studia niestacjonarne II stopnia

2015-09-01 14:15 - Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej ZUT w Szczecinie - Kanał RSS

10
Organizacja roku akademickiego 2015/2016

2015-09-01 13:52 - Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

11
Organizacja roku akademickiego 2015/2016

2015-09-01 13:52 - Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie - Kanał RSS dla Studentów

12
Praktyki

2015-09-01 12:15 - WIZUT - Ogłoszenia dla studentów

13
Ogłaszamy drugi nabór na studia niestacjonarne I i II stopnia

2015-09-01 09:31 - Wydział Ekonomiczny ZUT w Szczecinie - Kanał RSS

14
Nowy nabór lokatorów w Akademickim Inkubatorze Przedsiębiorczości RCIiTT

2015-09-01 08:58 - Wydział Ekonomiczny ZUT w Szczecinie - Kanał RSS

15
SEDINA HORSE SHOW 2015

2015-09-01 08:50 - Wydział Ekonomiczny ZUT w Szczecinie - Kanał RSS

16
Komunikat - spotkanie przedstawicieli środowiska akademickiego z Panią Premier

2015-08-31 15:17 - Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie - Kanał RSS dla Studentów

17
Komunikat - spotkanie przedstawicieli środowiska akademickiego z Panią Premier

2015-08-31 15:17 - Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

18
Komunikat - spotkanie przedstawicieli środowiska akademickiego z Panią Premier

2015-08-31 15:17 - Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie - Kanał RSS dla Pracowników

19
Komunikat - spotkanie przedstawicieli środowiska akademickiego z Panią Premier

2015-08-31 15:17 - Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie - Kanał RSS dla Doktorantów

20
Konferencja naukowa „Czysta Energia”

2015-08-31 13:40 - Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie - Kanał RSS dla Pracowników

21
Konferencja naukowa „Czysta Energia”

2015-08-31 13:40 - Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

22
Uwaga - termin zgłoszeń i nadsyłania streszczeń na I Ogólnopolską Sesję Studenckich Kół Naukowych ZUT został PRZEDŁUŻONY DO 9 PAŹDZIERNIKA br.

2015-08-31 12:23 - Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie - Kanał RSS dla Pracowników

23
Uwaga - termin zgłoszeń i nadsyłania streszczeń na I Ogólnopolską Sesję Studenckich Kół Naukowych ZUT został PRZEDŁUŻONY DO 9 PAŹDZIERNIKA br.

2015-08-31 12:23 - Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

24
Uwaga - termin zgłoszeń i nadsyłania streszczeń na I Ogólnopolską Sesję Studenckich Kół Naukowych ZUT został PRZEDŁUŻONY DO 9 PAŹDZIERNIKA br.

2015-08-31 12:23 - Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie - Kanał RSS dla Studentów

25
Uwaga - termin zgłoszeń i nadsyłania streszczeń na I Ogólnopolską Sesję Studenckich Kół Naukowych ZUT został PRZEDŁUŻONY DO 9 PAŹDZIERNIKA br.

2015-08-31 12:23 - Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie - Kanał RSS dla Doktorantów

26
dr hab. Izabela Rejer

2015-08-31 11:15 - WIZUT - Ogłoszenia dla studentów

27
Uwaga studenci odbywający praktykę!

2015-08-28 13:29 - Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa ZUT w Szczecinie - Kanał RSS

28
UWAGA! od 17 sierpnia 2015 r. obsługa kasowa ZUT w Banku Zachodnim WBK (wpłaty i wypłaty gotówki)

2015-08-27 13:40 - Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie - Kanał RSS dla Pracowników

29
UWAGA! od 17 sierpnia 2015 r. obsługa kasowa ZUT w Banku Zachodnim WBK (wpłaty i wypłaty gotówki)

2015-08-27 13:40 - Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

30
Zaproszenie na spotkanie konsultacyjne

2015-08-27 13:18 - Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa ZUT w Szczecinie - Kanał RSS

31
Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie Obwieszczeniem z dnia 24 sierpnia 2015 r. zawiadamia o rozpoczęciu konsultacji społecznych projektu rozporządzenia w sprawie ustalenia warunków korzystania z wód Lewobrzeżnej Zlewni Dolnej Odry

2015-08-27 13:14 - Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa ZUT w Szczecinie - Kanał RSS

32
11 września 2015 r. odbędzie się seminarium przed wszczęciem przewodu doktorskiego w dyscyplinie ogrodnictwo mgr inż. Małgorzaty Statkiewicz

2015-08-27 11:06 - Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa ZUT w Szczecinie - Kanał RSS

33
11 września 2015 r. odbędzie się seminarium przed wszczęciem przewodu doktorskiego w dyscyplinie ogrodnictwo mgr inż. Małgorzaty Statkiewicz

2015-08-27 11:06 - Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa ZUT w Szczecinie - Kanał RSS dla Doktorantów

34
Kolejny konkurs w ramach POWER 2014-2020 STAŻE "Studiujesz? Praktykuj!"

2015-08-25 13:16 - Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie - Kanał RSS dla Studentów

35
Kolejny konkurs w ramach POWER 2014-2020 STAŻE "Studiujesz? Praktykuj!"

2015-08-25 13:16 - Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

36
Sedina Horse Show - zaproszenie

2015-08-25 13:13 - Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa ZUT w Szczecinie - Kanał RSS

37
Komunikat w sprawie pozyskiwania środków na inwestycje służące potrzebom badań naukowych lub prac rozwojowych

2015-08-25 13:07 - Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

38
Komunikat w sprawie pozyskiwania środków na inwestycje służące potrzebom badań naukowych lub prac rozwojowych

2015-08-25 13:07 - Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie - Kanał RSS dla Pracowników

39
Zaproszenie na warsztaty dla pracowników administracyjnych w siedzibie Narodowego Centrum Nauki w Krakowie – wrzesień 2015 r.

2015-08-25 12:58 - Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie - Kanał RSS dla Pracowników

40
Zaproszenie na warsztaty dla pracowników administracyjnych w siedzibie Narodowego Centrum Nauki w Krakowie – wrzesień 2015 r.

2015-08-25 12:58 - Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

41
ZAPROSZENIE Sedina horse show 5 i 6 września 2015 r. stadion przy ul. Bandurskiego 35, od godziny 9.00

2015-08-25 12:50 - Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej ZUT w Szczecinie - Kanał RSS

42
Regionalne Centrum Innowacji i Transferu Technologii ZUT zaprasza na kolejne, jeszcze wakacyjne, śniadanie biznesowe.

2015-08-25 12:36 - Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie - Kanał RSS dla Doktorantów

43
Regionalne Centrum Innowacji i Transferu Technologii ZUT zaprasza na kolejne, jeszcze wakacyjne, śniadanie biznesowe.

2015-08-25 12:36 - Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

44
Regionalne Centrum Innowacji i Transferu Technologii ZUT zaprasza na kolejne, jeszcze wakacyjne, śniadanie biznesowe.

2015-08-25 12:36 - Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie - Kanał RSS dla Pracowników

45
Sedina Horse Show - zaproszenie

2015-08-25 11:26 - Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie - Kanał RSS dla Pracowników

46
Sedina Horse Show - zaproszenie

2015-08-25 11:26 - Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie - Kanał RSS dla Doktorantów

47
Sedina Horse Show - zaproszenie

2015-08-25 11:26 - Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

48
Kodeks dobrych praktyk "Ogrodnictwo wobec roślin inwazyjnych obcego pochodzenia"

2015-08-25 11:21 - Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa ZUT w Szczecinie - Kanał RSS

49
Obwieszczenie RDOŚ w Szczecinie o zamiarze zmiany zarządzeń w sprawie ustanowienia planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000

2015-08-25 11:13 - Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa ZUT w Szczecinie - Kanał RSS

50
Nowy nabór lokatorów w Akademickim Inkubatorze Przedsiębiorczości RCIiTT

2015-08-25 11:12 - Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa ZUT w Szczecinie - Kanał RSS

51
poprawki u dra inż M. Pałkowskiego

2015-08-25 10:41 - WIZUT - Ogłoszenia dla studentów

52
Praktyki studenckie

2015-08-25 09:57 - Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa ZUT w Szczecinie - Kanał RSS

53
Listy rekrutacyjne

2015-08-24 09:03 - Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa ZUT w Szczecinie - Kanał RSS

54
harmonogram sesji poprawkowej u mgra inż W. Chocianowicza

2015-08-24 08:14 - WIZUT - Ogłoszenia dla studentów

55
Nowy nabór lokatorów w Akademickim Inkubatorze Przedsiębiorczości RCIiTT

2015-08-21 08:55 - Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

56
Nowy nabór lokatorów w Akademickim Inkubatorze Przedsiębiorczości RCIiTT

2015-08-21 08:55 - Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie - Kanał RSS dla Pracowników

57
Nowy nabór lokatorów w Akademickim Inkubatorze Przedsiębiorczości RCIiTT

2015-08-21 08:55 - Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie - Kanał RSS dla Doktorantów

58
Nowy nabór lokatorów w Akademickim Inkubatorze Przedsiębiorczości RCIiTT

2015-08-21 08:55 - Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie - Kanał RSS dla Studentów

59
Z głębokim żalem zawiadamiamy, że 19 sierpnia 2015 r. odszedł mgr Ryszard Michalski

2015-08-20 23:15 - Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa ZUT w Szczecinie - Kanał RSS

60
Komunikat Kanclerza o trybie zamawiania i likwidacji pieczęci urzędowych i pieczątek służbowych

2015-08-20 12:53 - Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie - Kanał RSS dla Pracowników

61
Komunikat Kanclerza o trybie zamawiania i likwidacji pieczęci urzędowych i pieczątek służbowych

2015-08-20 12:53 - Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

62
Pierwszy w Polsce Startup Weekend Space odbędzie się w Gdańsku już w październiku!

2015-08-20 11:35 - WE ZUT : Wydział Elektryczny Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie » Ogłoszenia dla studentów

63
Pierwszy w Polsce Startup Weekend Space odbędzie się w Gdańsku już w październiku!

2015-08-20 11:35 - WE ZUT : Wydział Elektryczny Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie

64
Pierwszy w Polsce Startup Weekend Space odbędzie się w Gdańsku już w październiku!

2015-08-20 11:35 - WE ZUT : Wydział Elektryczny Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie » Ogłoszenia dla pracowników

65
20th International Conference on Methods and Models in Automation and Robotics - MMAR 2015

2015-08-20 11:21 - Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

66
20th International Conference on Methods and Models in Automation and Robotics - MMAR 2015

2015-08-20 11:21 - Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie - Kanał RSS dla Doktorantów

67
20th International Conference on Methods and Models in Automation and Robotics - MMAR 2015

2015-08-20 11:21 - Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie - Kanał RSS dla Studentów

68
7th Conference on Non-integer Order Calculus and its Applications

2015-08-20 11:14 - Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

69
7th Conference on Non-integer Order Calculus and its Applications

2015-08-20 11:14 - Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie - Kanał RSS dla Studentów

70
7th Conference on Non-integer Order Calculus and its Applications

2015-08-20 11:14 - Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie - Kanał RSS dla Doktorantów

71
XXV Konkurs Prac Dyplomowych o nagrodę im. Profesora Jerzego I. Skowrońskiego

2015-08-20 10:56 - WE ZUT : Wydział Elektryczny Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie

72
XXV Konkurs Prac Dyplomowych o nagrodę im. Profesora Jerzego I. Skowrońskiego

2015-08-20 10:56 - WE ZUT : Wydział Elektryczny Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie » Ogłoszenia dla pracowników

73
XXV Konkurs Prac Dyplomowych o nagrodę im. Profesora Jerzego I. Skowrońskiego

2015-08-20 10:56 - WE ZUT : Wydział Elektryczny Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie » Ogłoszenia dla studentów

74
ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY W SZCZECINIE

2015-08-20 10:38 - Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

75
XVIII Międzynarodowe Sympozjum Elektrotechniki Teoretycznej ISTET 2015

2015-08-20 09:52 - WE ZUT : Wydział Elektryczny Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie » Aktualności

76
XVIII Międzynarodowe Sympozjum Elektrotechniki Teoretycznej ISTET 2015

2015-08-20 09:52 - WE ZUT : Wydział Elektryczny Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie

77
XVIII Międzynarodowe Sympozjum Elektrotechniki Teoretycznej ISTET 2015

2015-08-20 09:52 - WE ZUT : Wydział Elektryczny Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie » Wydarzenia

78
Regionalne Centrum Innowacji i Transferu Technologii ZUT zaprasza na kolejne, jeszcze wakacyjne, śniadanie biznesowe

2015-08-19 08:14 - Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej ZUT w Szczecinie - Kanał RSS

79
Dział Socjalny informuje, że zwolniły się dwa pokoje 3 osobowe w Dziwnowie w terminie 21-28.08.2015 r.

2015-08-18 14:18 - Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

80
Dział Socjalny informuje, że zwolniły się dwa pokoje 3 osobowe w Dziwnowie w terminie 21-28.08.2015 r.

2015-08-18 14:18 - Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie - Kanał RSS dla Studentów

81
Dział Socjalny informuje, że zwolniły się dwa pokoje 3 osobowe w Dziwnowie w terminie 21-28.08.2015 r.

2015-08-18 14:18 - Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie - Kanał RSS dla Doktorantów

82
Komunikat nr 7 Kwestora ZUT w Szczecinie z dnia 18 sierpnia 2015 r.

2015-08-18 12:21 - Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

83
Regionalne Centrum Innowacji i Transferu Technologii ZUT zaprasza na kolejne, jeszcze wakacyjne, śniadanie biznesowe.

2015-08-17 22:03 - Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa ZUT w Szczecinie - Kanał RSS

84
RCIiTT zaprasza

2015-08-17 21:05 - Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa ZUT w Szczecinie - Kanał RSS

85
Regionalne Centrum Innowacji i Transferu Technologii ZUT

2015-08-17 12:29 - Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

86
Regionalne Centrum Innowacji i Transferu Technologii ZUT

2015-08-17 12:29 - Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie - Kanał RSS dla Doktorantów

87
Regionalne Centrum Innowacji i Transferu Technologii ZUT

2015-08-17 12:29 - Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie - Kanał RSS dla Studentów

88
UWAGA! od 17 sierpnia 2015 r. obsługa kasowa ZUT w Banku Zachodnim WBK (wpłaty i wypłaty gotówki)

2015-08-17 10:50 - Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

89
Komunikat Działu Nauki

2015-08-12 12:09 - Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

90
Kolejny konkurs w ramach POWER 2014-2020 STAŻE "Studiujesz? Praktykuj!"

2015-08-12 09:12 - Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

91
Kolejny konkurs w ramach POWER 2014-2020 STAŻE "Studiujesz? Praktykuj!"

2015-08-11 10:05 - Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

92
Nasz zawodnik na Mistrzostwach Świata MS Office

2015-08-10 15:03 - WIZUT - Aktualności WI ZUT

93
Głosowanie na przedmioty obieralne w semestrze zimowym roku akademickiego 2015/16

2015-08-07 14:34 - WE ZUT : Wydział Elektryczny Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie » Ogłoszenia dla studentów

94
Głosowanie na przedmioty obieralne w semestrze zimowym roku akademickiego 2015/16

2015-08-07 14:34 - WE ZUT : Wydział Elektryczny Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie

95
Listy osób przyjętych na studia stacjonarne II stopnia na kierunku teleinformatyka rozpoczynające się od semestru zimowego roku akademickiego 2015/16

2015-08-07 14:09 - WE ZUT : Wydział Elektryczny Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie » Aktualności

96
Listy osób przyjętych na studia stacjonarne II stopnia na kierunku teleinformatyka rozpoczynające się od semestru zimowego roku akademickiego 2015/16

2015-08-07 14:09 - WE ZUT : Wydział Elektryczny Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie

97
Wyniki rekrutacji na studia stacjonarne pierwszego stopnia (I tura rekrutacji)

2015-08-07 13:09 - Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej ZUT w Szczecinie - Kanał RSS

98
Wyniki rekrutacji na studia stacjonarne drugiego stopnia (I tura rekrutacji)

2015-08-07 13:08 - Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej ZUT w Szczecinie - Kanał RSS

99
Rekomendacje Dziekana Wydziału Informatyki w programie „Dom dla Studenta”

2015-08-07 09:55 - WIZUT - Aktualności WI ZUT

100
Doktorant Wydziału Elektrycznego uczestnikiem programu Vulcanus in Japan

2015-08-06 15:15 - WE ZUT : Wydział Elektryczny Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie » Wydarzenia

101
Doktorant Wydziału Elektrycznego uczestnikiem programu Vulcanus in Japan

2015-08-06 15:15 - WE ZUT : Wydział Elektryczny Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie

102
Trzeci konkurs na projekty w ramach programu STRATEGMED

2015-08-06 12:46 - Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie - Kanał RSS dla Doktorantów

103
Trzeci konkurs na projekty w ramach programu STRATEGMED

2015-08-06 12:46 - Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

104
Trzeci konkurs na projekty w ramach programu STRATEGMED

2015-08-06 10:49 - Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

105
Informacja na temat stypendiów ministra za wybitne osiągnięcia dla studentów na rok akademicki 2015/2016

2015-08-06 09:40 - Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej ZUT w Szczecinie - Kanał RSS dla Studentów

106
Współpraca ponadnarodowa

2015-08-05 12:19 - Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

107
Konkurs na inkubację innowacji społecznych

2015-08-05 12:14 - Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

108
Programy mobilności ponadnarodowej - programy stypendialne i mobilności ponadnarodowej

2015-08-05 12:10 - Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

109
MNiSW: Stypendia ministra za wybitne osiągnięcia dla doktorantów na rok 2015/2016

2015-08-05 10:33 - WIZUT - Strony dla doktorantów

110
Honorowe wyróżnienie studentów Wydziału Budownictwa i Architektury w konkursie architektonicznym

2015-08-04 14:11 - Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie - Kanał RSS dla Studentów

111
Honorowe wyróżnienie studentów Wydziału Budownictwa i Architektury w konkursie architektonicznym

2015-08-04 14:11 - Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

112
Stypendia Ministra za wybitne osiągnięcia

2015-08-04 12:59 - Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa ZUT w Szczecinie - Kanał RSS

113
Mistrzostwa Świata Microsoft Office Specialist 2015 z reprezentantem Wydziału Elektrycznego!

2015-08-04 11:01 - WE ZUT : Wydział Elektryczny Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie » Wydarzenia

114
Mistrzostwa Świata Microsoft Office Specialist 2015 z reprezentantem Wydziału Elektrycznego!

2015-08-04 11:01 - WE ZUT : Wydział Elektryczny Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie » Ogłoszenia dla studentów

115
Mistrzostwa Świata Microsoft Office Specialist 2015 z reprezentantem Wydziału Elektrycznego!

2015-08-04 11:01 - WE ZUT : Wydział Elektryczny Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie

116
Mistrzostwa Świata Microsoft Office Specialist 2015

2015-08-03 12:17 - Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

117
Nasz student współtwórcą najlepszego eksperymentu naukowego stratosfery!

2015-07-30 10:14 - WE ZUT : Wydział Elektryczny Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie » Wydarzenia

118
Nasz student współtwórcą najlepszego eksperymentu naukowego stratosfery!

2015-07-30 10:14 - WE ZUT : Wydział Elektryczny Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie

119
Nasz student współtwórcą najlepszego eksperymentu naukowego stratosfery!

2015-07-30 10:14 - WE ZUT : Wydział Elektryczny Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie » Ogłoszenia dla studentów

120
Listy osób zakwalifikowanych na studia stacjonarne II stopnia

2015-07-29 11:34 - WE ZUT : Wydział Elektryczny Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie

121
Listy osób zakwalifikowanych na studia stacjonarne II stopnia

2015-07-29 11:34 - WE ZUT : Wydział Elektryczny Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie » Aktualności

122
Listy osób przyjętych na studia stacjonarne I stopnia rozpoczynające się od semestru zimowego roku akademickiego 2015/16

2015-07-28 12:48 - WE ZUT : Wydział Elektryczny Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie » Aktualności

123
Praktyki Studentów Politechniki Gdańskiej w Laboratorium Technologii Teleinformatycznych

2015-07-27 14:47 - WE ZUT : Wydział Elektryczny Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie » Wydarzenia

124
Praktyki Studentów Politechniki Gdańskiej w Laboratorium Technologii Teleinformatycznych

2015-07-27 14:47 - WE ZUT : Wydział Elektryczny Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie » Aktualności

125
Studia dla wybitnych

2015-07-27 14:25 - WE ZUT : Wydział Elektryczny Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie » Ogłoszenia dla studentów

126
Praktyki studenckie - Lubuski Urząd Wojewódzki

2015-07-24 15:11 - Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa ZUT w Szczecinie - Kanał RSS

127
Praktyki studenckie - Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Szczecinie

2015-07-24 14:43 - Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa ZUT w Szczecinie - Kanał RSS

128
Harmonogram egzaminów dyplomowych 14.09.2015

2015-07-24 10:32 - Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa ZUT w Szczecinie - Kanał RSS dla Studentów

129
Harmonogram egzaminów dyplomowych 14.09.2015

2015-07-24 10:32 - Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa ZUT w Szczecinie - Kanał RSS

130
Ogłaszamy drugi nabór na studia stacjonarne I i II stopnia

2015-07-24 10:12 - Wydział Ekonomiczny ZUT w Szczecinie - Kanał RSS

131
X edycja Konkursu VERBA VERITATIS na najlepszą pracę z zakresu etyki biznesu

2015-07-24 10:08 - Wydział Ekonomiczny ZUT w Szczecinie - Kanał RSS dla Studentów

132
X edycja Konkursu VERBA VERITATIS na najlepszą pracę z zakresu etyki biznesu

2015-07-24 10:08 - Wydział Ekonomiczny ZUT w Szczecinie - Kanał RSS

133
Dobiega końca realizacja projektu DeICE-UT z 7. Programu Ramowego

2015-07-23 15:42 - WE ZUT : Wydział Elektryczny Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie » Wydarzenia

134
Stypendium ministra za wybitne osiągnięcia dla studentów na rok akademicki 2015/2016

2015-07-23 14:27 - Wydział Ekonomiczny ZUT w Szczecinie - Kanał RSS

135
Stypendium ministra za wybitne osiągnięcia dla studentów na rok akademicki 2015/2016

2015-07-23 14:27 - Wydział Ekonomiczny ZUT w Szczecinie - Kanał RSS dla Studentów

136
Zapraszamy na KONFERENCJĘ NAUKOWĄ TURYSTYKA WODNA - EKONOMICZNE I SPOŁECZNE ASPEKTY JEJ ROZWOJU ORAZ WPŁYW NA ŚRODOWISKO W REGIONIE

2015-07-22 11:51 - Wydział Ekonomiczny ZUT w Szczecinie - Kanał RSS

137
Egzamin poprawkowy z Chemii Fizycznej dla studentów kierunku Technologia Chemiczna oraz Inżynieria Chemiczna

2015-07-22 11:23 - Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej ZUT w Szczecinie - Kanał RSS dla Studentów

138
Godziny otwarcia dziekanatu w okresie wakacyjnym

2015-07-22 09:59 - WE ZUT : Wydział Elektryczny Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie » Ogłoszenia dla studentów

139
Proj. rozporz. MRiRW zmieniający rozporządzenie w sprawie granicznej kontroli fitosanitarnej drewna opakowaniowego przeprowadzanej w sposób wyrywkowy

2015-07-21 11:59 - Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa ZUT w Szczecinie - Kanał RSS

140
Kandydaci na studia! Rozpoczął się drugi nabór na studia stacjonarne I stopnia!

2015-07-21 09:14 - Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej ZUT w Szczecinie - Kanał RSS

141
Informacja na temat stypendiów ministra za wybitne osiągnięcia dla doktorantów na rok akademicki 2015/2016

2015-07-21 08:45 - Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa ZUT w Szczecinie - Kanał RSS dla Doktorantów

142
Informacja na temat stypendiów ministra za wybitne osiągnięcia dla studentów na rok akademicki 2015/2016

2015-07-21 08:43 - Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa ZUT w Szczecinie - Kanał RSS dla Studentów

143
OGŁASZAMY II NABÓR NA STUDIA STACJONARNE I STOPNIA

2015-07-17 14:38 - Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa ZUT w Szczecinie - Kanał RSS dla Kandydatów

144
Ogłaszamy drugi nabór na studia stacjonarne pierwszego stopnia

2015-07-17 14:23 - Wydział Techniki Morskiej i Transportu ZUT

145
Ogłaszamy drugi nabór na studia stacjonarne I stopnia!

2015-07-17 14:22 - Wydział Techniki Morskiej i Transportu ZUT

146
Uwaga Kandydaci na kierunek transport studiów stacjonarnych drugiego stopnia!

2015-07-17 13:45 - Wydział Techniki Morskiej i Transportu ZUT

147
Listy zakwalifikowanych kandydatów na studia

2015-07-14 13:52 - Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa ZUT w Szczecinie - Kanał RSS

148
Prezentujemy listy kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia na kierunki Wydziału Technologii i Inżynierii Chemicznej

2015-07-14 12:19 - Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej ZUT w Szczecinie - Kanał RSS

149
Listy kandydatów zakwalifikowanych na studia stacjonarne I stopnia na Wydziale Techniki Morskiej i Transportu

2015-07-14 11:33 - Wydział Techniki Morskiej i Transportu ZUT

150
Listy kandydatów zakwalifikowanych na studia stacjonarne I stopnia na Wydziale Techniki Morskiej i Transportu

2015-07-14 11:33 - Wydział Techniki Morskiej i Transportu ZUT

151
WYNIKI REKRUTACJI 2015/2016

2015-07-14 09:39 - Wydział Ekonomiczny ZUT w Szczecinie - Kanał RSS

152
WYNIKI REKRUTACJI 2015/2016

2015-07-14 09:39 - Wydział Ekonomiczny ZUT w Szczecinie - Kanał RSS dla Studentów

153
Nabór na granty związane z technologią HoloLens

2015-07-13 10:29 - WE ZUT : Wydział Elektryczny Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie » Ogłoszenia dla pracowników

154
Konkurs ENERGIA+ !nnowacje

2015-07-13 09:49 - WE ZUT : Wydział Elektryczny Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie » Ogłoszenia dla pracowników

155
Konkurs ENERGIA+ !nnowacje

2015-07-13 09:49 - WE ZUT : Wydział Elektryczny Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie » Ogłoszenia dla studentów

156
Konkurs na stanowisko profesora nadzwyczajnego w Instytucie Technologii Chemicznej Nieorganicznej i Inżynierii Środowiska Wydziału Technologii i Inżynierii

2015-07-08 13:56 - Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej ZUT w Szczecinie - Kanał RSS

157
Praca dla absolwentów i studentów WNOZIR

2015-07-07 09:37 - Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa ZUT w Szczecinie - Kanał RSS

158
Praca dla absolwentów i studentów WNOZIR

2015-07-07 09:37 - Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa ZUT w Szczecinie - Kanał RSS dla Studentów

159
Uroczyste otwarcie LABORATIORIUM INŻYNIERII TRANSPORTU CAD na WTMiT

2015-07-06 15:13 - Wydział Techniki Morskiej i Transportu ZUT

160
Nasi w Cambridge

2015-07-03 13:31 - WE ZUT : Wydział Elektryczny Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie » Wydarzenia

161
Wyniki postępowania kwalifikacyjnego na staże na kierunkach zamawianych

2015-07-02 10:04 - WE ZUT : Wydział Elektryczny Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie » Ogłoszenia dla studentów

162
Odczynniki chemiczne - do 31.07.2015 r. składanie wniosków i zapotrzebowania

2015-07-01 13:44 - Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa ZUT w Szczecinie - Kanał RSS dla Studentów

163
Nagroda Innowacyjna Gospodarka Morska 2015 - zgłaszanie kandydatur

2015-07-01 10:12 - Wydział Techniki Morskiej i Transportu ZUT

164
Warsztaty Doktoranckie WD 2015 (Krynica, 9–11 październik 2015)

2015-07-01 09:23 - WIZUT - Strony dla doktorantów

165
Konkurs Game Engine Challenges rozstrzygnięty

2015-06-24 13:10 - WIZUT - Aktualności WI ZUT

166
Ostatnie spotkanie informacyjne Galileo Masters 2015

2015-06-24 10:53 - WE ZUT : Wydział Elektryczny Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie » Ogłoszenia dla studentów

167
Podziękowania dla studentów i pracowników Wydziału Informatyki ZUT w Szczecinie

2015-06-24 09:20 - WIZUT - Aktualności WI ZUT

168
Warsztaty telekomunikacyjne dla studentów Politechniki Gdańskiej

2015-06-23 14:53 - WE ZUT : Wydział Elektryczny Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie » Wydarzenia

169
25 czerwca 2015 r. o godz. 10.00 absolutorium studentów Wydziału KŚiR

2015-06-23 13:11 - Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa ZUT w Szczecinie - Kanał RSS dla Studentów

170
UWAGA!! Administratorzy ostrzegają przed próbami wyłudzenia hasła

2015-06-23 10:53 - WIZUT - Ogłoszenia dla studentów

171
Certyfikaty Samsung LABO rozdane

2015-06-22 13:27 - WE ZUT : Wydział Elektryczny Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie » Aktualności

172
Certyfikaty Samsung LABO rozdane

2015-06-22 13:27 - WE ZUT : Wydział Elektryczny Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie » Wydarzenia

173
Certyfikaty Samsung LABO rozdane

2015-06-22 13:27 - WE ZUT : Wydział Elektryczny Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie » Ogłoszenia dla pracowników

174
Zakończenie II edycji kursu Samsung LABO

2015-06-22 07:53 - WIZUT - Aktualności WI ZUT

175
Umowy o realizację praktyki zawodowej

2015-06-19 15:46 - Wydział Ekonomiczny ZUT w Szczecinie - Kanał RSS dla Studentów

176
Terminy zaliczenia praktyki zawodowej - zapisy

2015-06-19 09:47 - Wydział Ekonomiczny ZUT w Szczecinie - Kanał RSS dla Studentów

177
Konkursu Galileo Masters 2015 – webinarium 

2015-06-18 08:41 - WE ZUT : Wydział Elektryczny Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie » Ogłoszenia dla pracowników

178
Wystawa fotografii Danuty Piotrowskiej „Norwegian Crime Story” 

2015-06-18 08:34 - WE ZUT : Wydział Elektryczny Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie » Wydarzenia

179
Inauguracja pierwszego na Wydziale Technologii i Inżynierii Chemicznej, a drugiego na Uczelni projektu HARMONIA

2015-06-18 08:02 - Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej ZUT w Szczecinie - Kanał RSS dla Pracowników

180
Inauguracja pierwszego na Wydziale Technologii i Inżynierii Chemicznej, a drugiego na Uczelni projektu HARMONIA

2015-06-18 08:02 - Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej ZUT w Szczecinie - Kanał RSS dla Doktorantów

181
Inauguracja pierwszego na Wydziale Technologii i Inżynierii Chemicznej, a drugiego na Uczelni projektu HARMONIA

2015-06-18 08:02 - Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej ZUT w Szczecinie - Kanał RSS dla Studentów

182
Zaliczenia Samsung LABO

2015-06-17 13:01 - WIZUT - Ogłoszenia dla studentów

183
Open3d - współpraca

2015-06-17 07:29 - WIZUT - Ogłoszenia dla studentów

184
Oferty Stażu (bezpłatnie) na stanowisko pracownik kancelaryjny

2015-06-16 10:26 - Wydział Ekonomiczny ZUT w Szczecinie - Kanał RSS dla Studentów

185
Termin wyboru tematów prac dyplomowych dla studentów S1 (6 semestr)

2015-06-15 15:14 - WE ZUT : Wydział Elektryczny Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie » Ogłoszenia dla pracowników

186
Warsztaty Studenckie pt. „Projektowanie złożonego systemu sterowania mechatronicznego”

2015-06-15 13:09 - WE ZUT : Wydział Elektryczny Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie » Ogłoszenia dla pracowników

187
Spotkanie informacyjne dla kandydatów na studia doktoranckie

2015-06-12 13:13 - WE ZUT : Wydział Elektryczny Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie » Ogłoszenia dla pracowników

188
23 czerwca 2015 r. o godz. 11.00 odbędzie się seminarium przed wszczęciem przewodu doktorskiego w dyscyplinie inżynieria rolnicza mgr inż. Kingi Śnieg

2015-06-12 13:13 - Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa ZUT w Szczecinie - Kanał RSS dla Doktorantów

189
22 czerwca 2015 r. o godz. 12.00 odbędzie się seminarium przed wszczęciem przewodu doktorskiego w dyscyplinie ochrona i kształtowanie środowiska mgr inż. Magdaleny Szpindy

2015-06-12 13:12 - Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa ZUT w Szczecinie - Kanał RSS dla Doktorantów

190
ZAPRASZAMY NA WYKŁAD: "JEDNOMANDATOWE OKRĘGI WYBORCZE - CZY TO SIĘ POLSCE OPŁACA?"

2015-06-12 11:46 - Wydział Ekonomiczny ZUT w Szczecinie - Kanał RSS dla Studentów

191
ZAPRASZAMY NA WYKŁAD: "JEDNOMANDATOWE OKRĘGI WYBORCZE - CZY TO SIĘ POLSCE OPŁACA?"

2015-06-12 11:46 - Wydział Ekonomiczny ZUT w Szczecinie - Kanał RSS dla Pracowników

192
ZAPRASZAMY NA WYKŁAD: "JEDNOMANDATOWE OKRĘGI WYBORCZE - CZY TO SIĘ POLSCE OPŁACA?"

2015-06-12 11:46 - Wydział Ekonomiczny ZUT w Szczecinie - Kanał RSS dla Doktorantów

193
ZAPRASZAMY NA WYKŁAD: "JEDNOMANDATOWE OKRĘGI WYBORCZE - CZY TO SIĘ POLSCE OPŁACA?"

2015-06-12 11:46 - Wydział Ekonomiczny ZUT w Szczecinie - Kanał RSS

194
Reprezentant Wydziału Informatyki po raz kolejny w Top 500 Innovators

2015-06-12 10:13 - WIZUT - Aktualności WI ZUT

195
II kongres młodych ludzi nauki - wizja, nauka, postęp.

2015-06-11 20:57 - Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa ZUT w Szczecinie - Kanał RSS dla Doktorantów

196
Technical Day firmy Tespol na Wydziale Informatyki

2015-06-11 13:40 - WIZUT - Ogłoszenia dla studentów

197
Technical Day firmy Tespol na Wydziale Informatyki

2015-06-11 13:40 - WIZUT - Ogłoszenia dla pracowników

198
Technical Day firmy Tespol na Wydziale Informatyki

2015-06-11 13:40 - WIZUT - Strony dla doktorantów

199
DNI OTWARTE W SZCZECIŃSKICH FIRMACH

2015-06-11 10:27 - Wydział Ekonomiczny ZUT w Szczecinie - Kanał RSS dla Studentów

200
EKONOMIA N1 - zapisy elektroniczne do Jednostek Wydziału Ekonomicznego- ZAPISY

2015-06-10 11:41 - Wydział Ekonomiczny ZUT w Szczecinie - Kanał RSS dla Studentów

201
22 czerwca 2015 r. o godz. 10.00 odbędzie się seminarium przed wszczęciem przewodu doktorskiego w dyscyplinie ochrona i kształtowanie środowiska mgr inż. Ilony Wrońskiej

2015-06-10 11:04 - Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa ZUT w Szczecinie - Kanał RSS dla Doktorantów

202
19 maja 2015 r. o godz. 11.30 odbędzie się seminarium przed wszczęciem przewodu doktorskiego w dyscyplinie agronomia mgr. inż. Mariusza Wasilewskiego

2015-06-10 11:01 - Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa ZUT w Szczecinie - Kanał RSS dla Doktorantów

203
Wykład dla studentów kierunków zamawianych w dniu 16.06.2015 r.

2015-06-10 10:52 - Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej ZUT w Szczecinie - Kanał RSS dla Studentów

204
Business Hours - ObjectConnect

2015-06-08 12:41 - WIZUT - Aktualności WI ZUT

205
Seminarium „Badania materiałowe w XXI wieku – wybrane zagadnienia” 11.06.2015 r.

2015-06-08 12:02 - WE ZUT : Wydział Elektryczny Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie » Ogłoszenia dla pracowników

206
Wykład „Podstawy programowania iOS w języku Swift”

2015-06-08 11:56 - WE ZUT : Wydział Elektryczny Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie » Aktualności

207
Europejskie Forum Solarne, Szczecin, 22 czerwca 2015 r. [aktualizacja – wejściówki]

2015-06-07 12:17 - WE ZUT : Wydział Elektryczny Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie » Aktualności

208
Konkurs dla studentówHUAWEI "Telecom Seeds for the Future"

2015-06-03 12:10 - WIZUT - Aktualności WI ZUT

209
Nostryfikacje na Wydziale Informatyki

2015-06-03 09:53 - WIZUT - Aktualności WI ZUT

210
Zachodniopomorski Nobel 2014 dla dr hab. Grażyny Bortnowskiej prof. ZUT

2015-06-03 08:16 - Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa ZUT w Szczecinie - Kanał RSS dla Studentów

211
Konkurs na najlepszą pracę doktorską z zakresu sadownictwa, roślin ozdobnych

2015-06-02 14:51 - Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa ZUT w Szczecinie - Kanał RSS dla Doktorantów

212
Podziękowania dla pracowników Wydziału KŚiR uczestniczących w XXXIX okręgowej Olimpiadzie Wiedzy i Umiejętności Rolniczych

2015-06-02 14:49 - Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa ZUT w Szczecinie - Kanał RSS dla Pracowników

213
Wydział Informatyki i Wiosna Nowych Technologii

2015-06-02 11:37 - WIZUT - Aktualności WI ZUT

214
Komunikat Dziekana w sprawie pracy Dziekanatu w dniu 5 czerwca 2015 r.

2015-06-01 12:11 - Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa ZUT w Szczecinie - Kanał RSS dla Studentów

215
Zapraszamy na spotkania z gośćmi z Turcji

2015-06-01 09:08 - Wydział Ekonomiczny ZUT w Szczecinie - Kanał RSS dla Pracowników

216
Zapraszamy na spotkania z gośćmi z Turcji

2015-06-01 09:08 - Wydział Ekonomiczny ZUT w Szczecinie - Kanał RSS dla Doktorantów

217
Egzaminy poprawkowe z Chemii Fizycznej I i II

2015-05-30 07:34 - Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej ZUT w Szczecinie - Kanał RSS dla Studentów

218
Konkurs na sześć stanowisk asystentów na Wydziale Elektrycznym

2015-05-29 12:37 - WE ZUT : Wydział Elektryczny Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie » Aktualności

219
Konkurs na stanowisko adiunkta w Katedrze Elektroenergetyki i Napędów Elektrycznych

2015-05-29 12:27 - WE ZUT : Wydział Elektryczny Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie » Aktualności

220
UWAGA STUDENCI KIERUNKÓW: Mikrobiologia stosowana i Technologia Żywności i Żywienie Człowieka

2015-05-28 09:31 - Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa ZUT w Szczecinie - Kanał RSS dla Studentów

221
„Zdrowo jemy, zdrowo rośniemy”

2015-05-27 12:42 - Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa ZUT w Szczecinie - Kanał RSS dla Studentów

222
Komunikat o godzinach wolnych od zajęć dydaktycznych dla studentów studiów wyższych

2015-05-26 10:26 - Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa ZUT w Szczecinie - Kanał RSS dla Studentów

223
XI Letnie Praktyki Badawcze - Ostatnie wolne miejsca

2015-05-22 11:17 - Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej ZUT w Szczecinie - Kanał RSS dla Studentów

224
Hurry up! - Ostatnie wolne miejsca w XI Letnich Praktykach Badawczych

2015-05-22 11:14 - WIZUT - Strony dla doktorantów

225
Konferencje

2015-05-21 14:58 - Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa ZUT w Szczecinie - Kanał RSS dla Doktorantów

226
Kolejne zwycięstwo władz ZUT z US w meczu halowej piłki nożnej.

2015-05-21 14:52 - Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa ZUT w Szczecinie - Kanał RSS dla Pracowników

227
Stypendia w Niemczech

2015-05-21 13:23 - Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa ZUT w Szczecinie - Kanał RSS dla Studentów

228
W związku z organizowanym na Wydziale KŚiR "Dniem Owada 2015" w ramach "Drzwi otwartych", 09 czerwca 2015 r. jest dniem wolnym od zajęć dydaktycznych dla studentów.

2015-05-21 11:29 - Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa ZUT w Szczecinie - Kanał RSS dla Studentów

229
Lista studentów i doktorantów z Wydziału Technologii i Inżynierii Chemicznej ZUT, którzy otrzymali stypendium naukowe Prezydenta Miasta Szczecina

2015-05-20 15:23 - Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej ZUT w Szczecinie - Kanał RSS dla Studentów

230
Lista studentów i doktorantów z Wydziału Technologii i Inżynierii Chemicznej ZUT, którzy otrzymali stypendium naukowe Prezydenta Miasta Szczecina

2015-05-20 15:20 - Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej ZUT w Szczecinie - Kanał RSS dla Doktorantów

231
Praktyka - projekt wymiany młodzieży pn. Dobrowolny Rok Ekologiczny w ramach współpracy z Krajem Związkowym Meklemburgia - Pomorze Przednie

2015-05-19 10:14 - Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa ZUT w Szczecinie - Kanał RSS dla Studentów

232
Juwenaliowy Turniej Tenisa dla pracowników ZUT

2015-05-19 07:36 - Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej ZUT w Szczecinie - Kanał RSS dla Pracowników

233
IAESTE Szczecin serdecznie zaprasza 26 maja wszystkich chętnych na Studenckie Tandemy Językowe!

2015-05-18 13:10 - Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa ZUT w Szczecinie - Kanał RSS dla Studentów

234
28 maja 2015 r. od godz. 14.00 godziny wolne od zajęć dydaktycznych dla studentów ZUT w Szczecinie

2015-05-14 13:56 - Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa ZUT w Szczecinie - Kanał RSS dla Studentów

235
28 maja 2015 r. od godz. 14.00 godziny wolne od zajęć dydaktycznych dla studentów ZUT w Szczecinie

2015-05-14 13:56 - Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa ZUT w Szczecinie - Kanał RSS dla Doktorantów

236
IV edycja - REVITARE Ogólnopolski konkurs dla studentów i młodych pracowników naukowych

2015-05-13 08:44 - WIZUT - Strony dla doktorantów

237
Workshop for doctoral students and young researchers in Information Technology

2015-05-13 08:03 - WIZUT - Strony dla doktorantów

238
Zapraszamy na Studia Doktoranckie na Wydziale Technologii i Inżynierii Chemicznej ZUT

2015-05-11 12:38 - Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej ZUT w Szczecinie - Kanał RSS dla Studentów

239
Doktoranci WTiICh najlepsi w Szczecinie

2015-05-11 12:35 - Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej ZUT w Szczecinie - Kanał RSS dla Doktorantów

240
Regionalne Centrum Innowacji i Transferu Technologii

2015-05-08 09:52 - Wydział Ekonomiczny ZUT w Szczecinie - Kanał RSS dla Doktorantów

241
Regionalne Centrum Innowacji i Transferu Technologii

2015-05-08 09:52 - Wydział Ekonomiczny ZUT w Szczecinie - Kanał RSS dla Pracowników

242
Ważne ! Zmiany w systemie ZUT VPN

2015-05-07 21:53 - Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa ZUT w Szczecinie - Kanał RSS dla Pracowników

243
Ważne ! Zmiany w systemie ZUT VPN

2015-05-07 21:53 - Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa ZUT w Szczecinie - Kanał RSS dla Studentów

244
Zaproszenie na turniej "WŁADZE ZUT- WŁADZE US"

2015-05-07 14:45 - Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej ZUT w Szczecinie - Kanał RSS dla Studentów

245
Konferencja PRAGA - SZKLARSKA PORĘBA 19-20.06.2015 R.

2015-05-07 14:42 - Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej ZUT w Szczecinie - Kanał RSS dla Studentów

246
Stypendia z własnego funduszu stypendialnego ZUT. Termin składania wniosków w rektoracie do 29 maja 2015 r.

2015-05-06 15:20 - Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa ZUT w Szczecinie - Kanał RSS dla Studentów

247
VI Międzynarodowe sympozjum naukowe z zakresu rolnictwa pt. "Innowacyjne badania w rolnictwie i na rzecz rozwoju obszarów wiejskich"

2015-05-06 13:11 - Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa ZUT w Szczecinie - Kanał RSS dla Studentów

248
REVITARE - Ogólnopolski konkurs dla studentów i młodych pracowników nauki na prace naukowo-badawcze dotyczące rewitalizacji terenów zdegradowanych

2015-05-05 20:01 - Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa ZUT w Szczecinie - Kanał RSS dla Studentów

249
16-go kwietnia WYKŁAD "HANDEL NA RYNKACH FINANSOWYCH"

2015-04-15 11:20 - Wydział Ekonomiczny ZUT w Szczecinie - Kanał RSS dla Doktorantów

250
16-go kwietnia WYKŁAD "HANDEL NA RYNKACH FINANSOWYCH"

2015-04-15 11:20 - Wydział Ekonomiczny ZUT w Szczecinie - Kanał RSS dla Pracowników

251
Letnie Praktyki Badawcze dla studentów i doktorantów

2015-04-14 11:47 - Wydział Ekonomiczny ZUT w Szczecinie - Kanał RSS dla Doktorantów

252
Propozycja tematu pracy doktorskiej: Modelowanie zmian kolorów w czasie

2015-04-09 12:07 - WIZUT - Strony dla doktorantów

253
Harmonogram egzaminów dyplomowych 13.04.2015 r.

2015-04-09 08:10 - Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa ZUT w Szczecinie - Kanał RSS dla Studentów

254
Spotkanie z Piotrem Gadzinowskim - posłem na sejm

2015-03-20 08:24 - Wydział Ekonomiczny ZUT w Szczecinie - Kanał RSS dla Doktorantów

255
Spotkanie z Piotrem Gadzinowskim - posłem na sejm

2015-03-20 08:24 - Wydział Ekonomiczny ZUT w Szczecinie - Kanał RSS dla Pracowników

256
Nowe plany zajęć na semestr letni 2014/2015

2015-02-18 14:54 - Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej ZUT w Szczecinie - Kanał RSS dla Pracowników

257
Dwutygodniowe zagraniczne kursy dla doktorantów i młodych naukowców z zakresu umiejętności miękkich niezbędnych do współpracy z gospodarką, finansowanych w ramach projektu systemowego „Wsparcie systemu zarządzania badaniami naukowymi i ich wynikami”

2015-02-03 09:15 - Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej ZUT w Szczecinie - Kanał RSS dla Doktorantów

258
Sprawozdanie z ankiety Uczelni Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie w roku akademickim 2013/2014

2015-02-03 08:35 - Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej ZUT w Szczecinie - Kanał RSS dla Pracowników

259
Plan zajęć obowiązkowych na studiach trzeciego stopnia WTiICh w semestrze letnim roku akademickiego 2014/2015

2015-01-30 08:08 - Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej ZUT w Szczecinie - Kanał RSS dla Doktorantów

260
Zaproszenie na zebranie II wydziału Szczecińskiego Towarzystwa Naukowego, które odbędzie się 29.01.2015 r.

2015-01-23 23:00 - Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa ZUT w Szczecinie - Kanał RSS dla Pracowników

261
Spotkania informacyjne - nabór na studia i praktyki w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2015/2016

2015-01-23 22:53 - Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa ZUT w Szczecinie - Kanał RSS dla Pracowników

262
UczelniaXP - uzupełnianie ocen z zaliczeń i egzaminów

2015-01-16 12:20 - Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej ZUT w Szczecinie - Kanał RSS dla Pracowników

263
Innowacyjna metoda nauczania szansą na wzmocnienie współpracy przedsiębiorców z sektorem nauki

2015-01-16 10:55 - WIZUT - Ogłoszenia dla pracowników

264
Szanowni Państwo, w dniach 22-25 czerwca br. organizujemy konferencję "12th International Conference on Catalysis in Membrane Reactors" (ICCMR12)

2015-01-16 09:47 - Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej ZUT w Szczecinie - Kanał RSS dla Pracowników

265
Rekrutacja na studia stacjonarne II stopnia rozpoczynające się od semestru letniego!

2015-01-14 16:15 - Wydział Techniki Morskiej i Transportu ZUT

266
Konserwacja lokalnej sieci komputerowej - chwilowy brak dostępu do internetu

2014-12-13 22:41 - Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej ZUT w Szczecinie - Kanał RSS dla Pracowników

267
Oferta pracy na stanowisko doktoranta

2014-12-10 08:48 - Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej ZUT w Szczecinie - Kanał RSS dla Doktorantów

268
Problemy z pocztą - klient Thunderbird

2014-12-04 14:17 - Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej ZUT w Szczecinie - Kanał RSS dla Pracowników

269
Decyzje "Stypendium doktoranckie" i "Projakościowe"

2014-11-25 09:16 - Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej ZUT w Szczecinie - Kanał RSS dla Doktorantów

270
Aktualizacja planów zajęć dla studiów trzeciego stopnia semestr 1 - aktualizacja 18.11.2014

2014-11-18 15:55 - Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej ZUT w Szczecinie - Kanał RSS dla Doktorantów

271
WYKŁAD PROFESORA KOŁODKO

2014-11-17 14:25 - Wydział Ekonomiczny ZUT w Szczecinie - Kanał RSS dla Pracowników

272
WYKŁAD PROFESORA KOŁODKO

2014-11-17 14:25 - Wydział Ekonomiczny ZUT w Szczecinie - Kanał RSS dla Doktorantów

273
Komunikat nr 34 o godzinach wolnych od zajęć dydaktycznych dla studentów studiów wyższych i doktorantów

2014-10-31 10:37 - Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej ZUT w Szczecinie - Kanał RSS dla Doktorantów

274
Aktualizacja planów zajęć dla studiów trzeciego stopnia semestr 1 - aktualizacja 22.10.2014

2014-10-22 12:02 - Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej ZUT w Szczecinie - Kanał RSS dla Doktorantów

275
WYKŁADY W JĘZYKU ANGIELSKIM

2014-10-15 09:50 - Wydział Ekonomiczny ZUT w Szczecinie - Kanał RSS dla Doktorantów

276
Zmiana hasła i dostęp do usług informatycznych

2014-10-09 10:39 - Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej ZUT w Szczecinie - Kanał RSS dla Pracowników

277
Akademicki Ośrodek Jeździecki zaprasza - TRAWA TYLKO DLA KONI

2014-10-07 13:44 - Wydział Ekonomiczny ZUT w Szczecinie - Kanał RSS dla Doktorantów

278
Ankieta dla wykładowców

2014-10-06 18:19 - Wydział Ekonomiczny ZUT w Szczecinie - Kanał RSS dla Pracowników

279

2014-10-06 12:59 - Wydział Ekonomiczny ZUT w Szczecinie - Kanał RSS dla Doktorantów

280
Z głębokim żalem zawiadamiamy, że dnia 26.09.2014 roku zmarł zasłużony pracownik Katedry Chemii Nieorganicznej i Analitycznej Wydziału Technologii i Inżynierii Chemicznej ZUT Ś.P. mgr inż. Gabriel Wojtas

2014-09-30 08:12 - Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej ZUT w Szczecinie - Kanał RSS dla Pracowników

281
Listy kandydatów zakwalifikowanych na studia stacjonarne I stopnia (08.07.2014)

2014-07-08 14:54 - Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej ZUT w Szczecinie - Kanał RSS dla Kandydatów

282
Zaproszenie na wykład profesora Mehmeta Eryigit - 3 czerwca, g. 9.45

2014-06-02 14:53 - Wydział Ekonomiczny ZUT w Szczecinie - Kanał RSS dla Pracowników

283
DODATKOWE DYŻURY KOORDYNATORA PROGRAMU ERASMUS

2014-05-26 11:15 - Wydział Ekonomiczny ZUT w Szczecinie - Kanał RSS dla Pracowników

284
DYŻURY KOORDYNATORA PROGRAMU ERASMUS

2014-05-21 10:11 - Wydział Ekonomiczny ZUT w Szczecinie - Kanał RSS dla Pracowników

285
Zapraszamy do udziału w akcji "Zbiórka Krwi - to nie żart!"

2014-04-04 11:43 - Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa ZUT w Szczecinie - Kanał RSS dla Pracowników

286
Uwaga! studenci I roku II° kierunków: Rybactwo i Towaroznawstwo

2014-02-21 14:05 - Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa ZUT w Szczecinie - Kanał RSS dla Kandydatów

287
Zmiana godzin przyjęć WKR

2014-02-21 13:59 - Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa ZUT w Szczecinie - Kanał RSS dla Kandydatów

288
Lista studentów przyjętych w pierwszej rekrutacji

2014-02-21 11:04 - Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa ZUT w Szczecinie - Kanał RSS dla Kandydatów

289
Lista kandydatów zakwalifikowanych na kierunek Technologia Żywności i Żywienie Człowieka oraz Towaroznawstwo, którzy na dzień 14.02.2014 r. dopełnili wszelkich stosownych formalności

2014-02-14 14:16 - Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa ZUT w Szczecinie - Kanał RSS dla Kandydatów

290
Wyniki testu kwalifikacyjnego na TŻiŻCz

2014-02-14 11:45 - Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa ZUT w Szczecinie - Kanał RSS dla Kandydatów

291
Test kwalifikacyjny na kierunek Technologia Żywności i Żywienie Człowieka

2014-02-11 10:20 - Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa ZUT w Szczecinie - Kanał RSS dla Kandydatów

292
Listy kandydatów przyjętych na studia

2013-09-27 10:47 - Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa ZUT w Szczecinie - Kanał RSS dla Kandydatów

293
Nowość w ZUT - edysk.zut.edu.pl

2013-09-26 08:48 - WIZUT - Ogłoszenia dla pracowników

294
Listy kandydatów zakwalifikownych na studia niestacjonarne II stopnia na kierunki:

2013-09-11 10:50 - Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa ZUT w Szczecinie - Kanał RSS dla Kandydatów

295
Listy kandydatów zakwalifikowanych na studia niestacjonarne I stopnia na kierunki:

2013-09-11 10:43 - Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa ZUT w Szczecinie - Kanał RSS dla Kandydatów

296
ZARZĄDZENIE NR 41 Rektora ZUT w Szczecinie z dnia 30 lipca 2013 r. w sprawie ZMIANY STRUKTURY ORGANIZACYJNEJ Wydziału Kształtowania Środowiska i Rolnictwa

2013-08-01 21:20 - Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa ZUT w Szczecinie - Kanał RSS dla Pracowników

297
Polskia Komisja Akredytacyjna po ocenie instytucjonalnej na Wydziale Kształtowania Środowiska i Rolnictwa ZUT w Szczecinie wydała ocene POZYTYWNA

2013-07-09 13:54 - Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa ZUT w Szczecinie - Kanał RSS dla Kandydatów

298
Podpisanie umowy o prowadzeniu wspólnych studiów międzynarodowych - WKŚiR ZUT Szczecin i Uniwersytet Rolniczy w Plovdiv

2013-07-04 15:00 - Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa ZUT w Szczecinie - Kanał RSS dla Kandydatów

299
Przyznane stypendia z własnego funduszu stypendialnego I tura 2013

2013-07-02 10:08 - Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa ZUT w Szczecinie - Kanał RSS dla Pracowników

300
Badania lekarskie

2013-06-17 10:52 - WIZUT - Kandydaci na studia

301
Dokumenty

2013-06-17 10:49 - WIZUT - Kandydaci na studia

302
Terminarz

2013-06-17 10:40 - WIZUT - Kandydaci na studia

303
Zasady rekrutacji

2013-06-17 01:00 - WIZUT - Kandydaci na studia

304
Rekrutacja krok po kroku

2013-05-24 12:39 - WIZUT - Kandydaci na studia

305
Szczecin_z całego serca polecam

2013-05-08 08:08 - WIZUT - Ogłoszenia dla pracowników

306
Katalog stron pracowników i doktorantów ZUT

2013-04-24 15:03 - WIZUT - Ogłoszenia dla pracowników

307
Zarządzenie nr 22 Rektora ZUT

2013-04-23 10:26 - WIZUT - Ogłoszenia dla pracowników

308
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego ogłosiło start realizacji programu pn. Brokerzy innowacji

2013-04-06 13:36 - Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa ZUT w Szczecinie - Kanał RSS dla Pracowników

309
Zgłaszanie uwag do projektu rozporz. MRiRW w sprawie szczegółowych sposobów postępowania przy zwalczaniu i zapobieganiu rozprzestrzeniania się organizmu Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle et al. (węgorka sosnowca)

2013-04-06 13:28 - Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa ZUT w Szczecinie - Kanał RSS dla Pracowników

310
Oprogramowanie firmy Corel dla ZUT!

2012-09-27 12:59 - WIZUT - Ogłoszenia dla pracowników

311
Uczelniane Centrum Informatyki uruchomiło nową usługę

2012-09-07 11:58 - WIZUT - Ogłoszenia dla pracowników

312
Prasa i telewizja nt. III Zachodniopomorskiego "Dnia Owada 2012", który odbył się 05.06.2012 na Wydziale Kształtowania Środowiska i Rolnictwa

2012-06-06 23:28 - Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa ZUT w Szczecinie - Kanał RSS dla Kandydatów

313
Ogólnouczelniana platforma zdalnego nauczania - Moodle

2012-05-08 14:22 - WIZUT - Ogłoszenia dla pracowników

314
Kierunki studiów

2012-03-02 10:20 - Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa ZUT w Szczecinie - Kanał RSS dla Kandydatów

315
Rekrutacja na rok akademicki 2011/2012

2012-03-01 10:00 - Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa ZUT w Szczecinie - Kanał RSS dla Kandydatów

316
Dojazd

2007-03-29 12:22 - WIZUT - Kandydaci na studia


Warning: fopen(zapis.txt) [function.fopen]: failed to open stream: Permission denied in /var/www/portal/zut/index.php on line 329

Warning: fwrite(): supplied argument is not a valid stream resource in /var/www/portal/zut/index.php on line 330

Warning: fclose(): supplied argument is not a valid stream resource in /var/www/portal/zut/index.php on line 331

rssLINKS